ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Σερρών
Σέρρες
Πριν το 1622
Από ιδρύσεως και ως το 1730 η σχολή λειτουργούσε. Το 1730, η σχολή υπολειτουργεί ή αναστέλει την λειτουργία της λόγω οικονομικών προβλημάτων. [Τ.Ε, Α΄, 139, σημ.4]. Επαναλειτουργία της σχολής όταν μητροπολίτης Σερρών ήταν ο Γαβριήλ,1735-1754. Στο διάστημα 1753-1789 η σχολή , με εξαίρεση την πενταετία 1780-1785, λειτουργεί [Τ.Ε, Α΄, 139]. Μετά το 1858 η σχολή βελτιώνεται και προάγεται σε Γυμνάσιο1 [Τ.Ε, Α΄, 142].
Μηνάς Μινωΐδης, 1815-1819
Παπακυριατζής, 1645 Αναστάσιος Παπαβασιλόπουλος, 1696-1702 Σιδεράκης, 1706,του Ψαλτηρίου2 Παπαπαρίσης, 1706, του Αποστόλου2 Παπαμάρκος, 1706, του Ευαγγελίου2 Γεώργιος, 1706 ,του Ευαγγελίου2 [Τ.Ε, Α΄, 140], [ΒΖ, Γ΄, σ.280], [κωδ. Σερρών, σ.19 και σ.175]. Σπύρος Ιωάννου, 1719-1730 Αναστάσιος Πώπας, 1719-1742, [Τ.Ε, Α΄, 138], [Σταύρου Μουλαϊμη, αντιδοτάριον περί των ιοβόλων δηγμάτων, Βιέννη 1724, σ.11]. Νικόλαος εξ Ιωαννίνων, 1742-1748 [Τ.Ε, Α΄, 138-139]. Θεόδωρος, 1787 Ιγνάτιος Σκαλιώρας εκ Ραψάνης, στο διάστημα από 1785-1805. Χρύσανθος εκ της Μονής Προδρόμου, 1805-1813. Κωνσταντίνος Μηνιάτης Κωττιαίος, 1815- , [Τ.Ε, Α΄, 140], [συνδρομητές του Μ. Περδικάρη (προδιοίκησις εις τον Ερμήλον)]. Ιωάννης εξ Αγράφων, υπό σχολάρχη Μηνά Μινωίδη Αργύριος Παπαρίζος, 1823-1828 Αδάμος Τσαπέκος, (1828- ) και 1835-1839. Αργύριος, 1830- , διδάσκει μαζί με τον Τσαπέκο. Μιχαήλ Εμμανουήλ Παπά, 1830- , διδάσκει μαζί με τον Τσαπέκο. Ευάγγελος Μέξης εξ Ηπείρου (Μεξικός) Νεόφυτος (μοναχός), 1834 Εμμ. Φωτιάδης, 1839-1849, (5000 γρ.)3 ,[Τ.Ε, Α΄, 141]. Αντώνιος, 1847-18523 Νικόλαος Αργυριάδης, 1852- . Ιγνάτιος (μοναχός), 1852- .
Παπασυνοδινός [Τ.Ε, Α΄, 137]. Αντώνιος , μαθητής του Φωτιάδη,έπειτα διδάσκαλος.
Το 1722 ο ηγεμόνας Ουγγροβλαχίας Ιω. Νικολάου Μαυροκορδάτος δίδει με ηγεμονικό χρυσόβουλλο ετήσια συνδρομή 300γρ. εκ των οποίων τα 250 γρόσια για μισθό διδασκάλου ενώ τα υπόλοιπα 50γρ. για έξοδα της εκκλησίας. Η ετήσια χορηγία δίνονταν μέχρι το 1730. [Τ.Ε, Α΄, 139, σημ.1]. Χατζημιχάλης Τουρακτζής, 1735, Δωρεά [Τ.Ε, Α΄, 139]. Ε. Παπάς, 1808, Δωρεά [Τ.Ε, Α΄, 140]. Ιωάννης Κώνστας, 1808, Δωρεά [Τ.Ε, Α΄, 140].
Το 1735 η διδασκαλία γινόταν σε ιδιωτικό κτίριο [Τ.Ε, Α΄, 138].
Ως Γυμνάσιο η “Σχολή Σερρών” καταγράφηκε ως ξεχωριστή σχολή με την ονομασία “Γυμνάσιο Σερρών”. Ο Ευαγγελίδης σημειώνει ότι την διδασκαλία των συγκεκριμένων μαθημάτων αναλάμβαναν οι εκάστοτε ιερείς των κοινοτήτων [Τ.Ε, Α΄, 140]. Στην [Τ.Ε, Α΄, 142, σημ.2] ο Ευαγγελίδης λέει ότι ο Φωτιάδης είχε αντικατασταθεί το 1847 από τον Αντώνιο.
Το 1787, διορίζονται επίτροποι για την καλύτερη λειτουργία της σχολής ύστερα από πρόταση του διδασκάλου Θεόδωρου [Τ.Ε, Α΄, 139-140], [ΒΖ, Γ΄, σ.319]. Το 1808 ο μητροπολίτης Σερρών Κωνσταντίνος παρεμβαίνει και πετυχαίνει την ματαίωση της πρόσληψης του Κων/νου Οικονόμου (Εξ’ Οικονόμου) [Τ.Ε, Α΄, 140]. Διαμάχη Μηνά Μινωίδη με τον μητροπολίτη Άνθιμο. Ο Μινωίδης παραιτείται [Τ.Ε, Α΄,141]. Διαμάχη Εμμ. Φωτιάδη με τον μητροπολίτη Αθανάσιο. Ο Φωτιάδης συλλαμβάνεται και εξορίζεται. [Τ.Ε, Α΄, 142, σημ.2]. Βιβλιογραφία: (α) [Εμμ. Φωτιάδη, επιστολή προς τον Φιλοπατρίδη περί του Ελληνικού σχολείου Σερρών, Μόναχο, 1835, σ.24]. Αναδημοσίευση στα:[Πρόοδος Σερρών, αριθμ. 225-232], [ΝΕ, ΙΖ΄,σ. 411-414], [ΕΦ, 1911, τομ. Η. Σ. 304-305], (β) [Π. Παπαγεωργίου, αι Σέρραι και η Μονή Ιωάννου του Προδρόμου, ΒΞ, 1894, Γ΄, σ. 225-329], (γ) [Ευαγγέλου Γ. Στράτη, Μακεδονικό Ημερολόγιο, 1909, σ.142-157], (δ) [Έλλη Αγγέλου Βλάχου, η παιδεία εις τας Τουρκοκρατούμενας Σέρρας, ΑΘ. 1935 εις 8ον ,σ.54, (ε) [φ. Μιχαλόπουλος, "Καθημερινή" 23/12/1935, κριτική της πραγματείας: η παιδεία εις τας Τουρκοκρατούμενας Σέρρας, Αθ.1935 της Έλλης Αγγέλου Βλάχου.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.