ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Γυμνάσιο Σερρών1.
Σέρρες.
Ιωάννης Πανταζίδης, 1866-1871, γυμνασιάρχης.
Δημήτριος Μαρούλης (†1893), καθηγητής.
(1)Ως γυμνάσιο η "Σχολή Σερρών" καταγράφηκε ως ξεχωριστή σχολή με την ονομασία "Γυμνάσιο Σερρών".
(1) Στο γυμνάσιο λειτουργούσε πρότυπο εθνικό οικοτροφείο με διδασκαλείο με φιλελεύθερες αρχές υπό τον καθηγητή Δημήτριο Μαρούλη [Τ.Ε, Α', 142].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.