Αναλυτικές πληροφορίες των χειρογράφων κειμένων της περιόδου