Το αρχείο της εφημερίδας "Απογευματινή Κωνσταντινουπόλεως αποτελεί μέρος του προγράμματος "Ανθέμιον".
Εδώ μπορείτε να δείτε τα ψηφιοποιημένα αρχεία
της ιστορικής εφημερίδας “Απογευματινή” Κωνσταντινουπόλεως
από το πρώτο έτος έκδοσης της το 1925 έως το 1940.

Έτος 1925.  Έτος 1926.  Έτος 1927a  Έτος 1927b Έτος 1928.
0065 0061 0049 0057 0088
 Έτος 1929a Έτος 1929b Έτος 1930a  Έτος 1930b Έτος 1934.
0001 0005 0009 0013 0057
 Έτος 1935.  Έτος 1936.  Έτος 1939.  Έτος 1940.  
0073 0077 0089 0093