ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Σελίτσης.
Σελίτση (Ανασελίτση ή Λαψίστη).
Στα μέσα του 18ου αιώνα.
Μιχαήλ Παπαγεωργίου, 1755- . Γεώργιος Κρέδης, 1755- .

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.