ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Κοινό σχολείο Ρηγείου
Ρύζιο (Κιουτσούκ-Τζεκμετζέ)
Η σχολή είχε διδάσκαλο ψάλτη με μισθό 1,5 λίρα. Επίσης έπαιρνε δώρα τα Χριστούγεννα και το Πάσχα καθώς και τα λεγόμενα Δευτεριάτικα δηλαδή δίσκο με κότες ,αυγά, άρτους και μεταξωτά μαντήλια [Τ.Ε,Α’,45,σημ.2]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.