ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Κοινό σχολείο Ζεφυρίου
Ζεφύριο(Σαφρά)
Η σχολή είχε διδάσκαλο ψάλτη με μισθό 3 λίρες. Επίσης, έπαιρνε δώρα τα Χριστούγεννα και το Πάσχα καθώς και τα λεγόμενα Δευτεριάτικα δηλαδή δίσκο με κότες, αυγά και μεταξωτά μαντήλια.[Τ.Ε,Α’45,σημ.2]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.