ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Βλάγκας
Βλάγκα
Υπήρχε το 1763 [Τ.Ε,Α΄,40-41], [Ι.Φορόπουλος, ΕΑ, 1900, σ.477-479].
Στην Βλάγκα δίδασκαν οι: Κ.Πολυχρονιάδης Ζαγορίσιος, 1808 [Τ.Ε,Α΄,41], [Γεδεών, ΧΠΑ, σ.223] Ηροκλής Βασιάδης, 1833-1837,πριν φύγει για την Γερμανία [Τ.Ε.,Α΄,41].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.