ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Κοινή σχολή «Ενορίας της Ελπίδος» (2)
«Ενορία της Ελπίδος», Κοντοσκαλίου
Δεκέμβριος 1802, σιγίλλιο για την σχολή [Τ.Ε,Α΄,40], [Β.Μυστακίδη, Κουρουτσεσμές, 32 ζ΄] Για την σχολή βλέπε: [Τ.Ε,Α΄,40], [Αθ.Κομνηνός Υψηλάντης, ΤΜΑ, σ.184]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.