ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Ελληνική σχολή Ραιδέστου
Ραιδέστος.
1790
Το 1871 η σχολή βρισκόταν σε παρακμή και την αναστύλωσε ο μητροπολίτης Ηρακλείας Μελέτιος. Όμως και πάλι παρά την προσπάθεια του μητροπολίτη Ηρακλείας Μελετίου η σχολή παρήκμαζε και κινδύνευε να διαλυθεί, την συγκράτησε ο ανιψιός του Μελετίου ο Ιγνάτιος [Τ.Ε., Α’, 72].
Ιωάννης Λεοντόπουλος,(+1828), (1822- ), [T.E, A΄, 72].
Μεθόδιος μητροπολίτης Ηρακλείας, Δωρεά, 1790, [Τ.Ε., Α΄, 71-72]. Μελέτιος μητροπολίτης Ηρακλείας, 1871, Δωρεά, [Τ.Ε., Α΄, 72]. Ιγνάτιος, Δωρεά [Τ.Ε,Α’,72].
Η σχολή είχε βιβλιοθήκη [Τ.Ε., Α΄, 72]. Υπάρχουν επιστολές των προκρίτων και των μαθητών προς το μητροπολίτη Ηρακλείας , Μεθόδιο [Τ.Ε., Α΄, 72], [Παρανίκας, ΕΦΣΚ, Κων/πόλεως, Ι, σ.60-80] [Παρανίκας, ΕΦΣΚ, Κων/πόλεως, ΙΑ΄, σ.60-76],[Παρανίκας, «Νεολόγος»].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.