ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Περιστάσεως.
Περίσταση.
Στις αρχές του 19ου αιώνα.
(1) Τα αρχεία της σχολής κάηκαν [Τ.Ε., Α΄, 71].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.