ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολείο Παροικίας Κραϊόβας.
Κραϊόβα.
Αρχές του 19ου αιώνα [Δ.Φωτεινού , Ιστορία της Πάλαι Δακίας Γ ' 299].
Ιωάννης Χουνής Ζαγοραίος [Κ.Δυοβουνιώτης εν ΙΣ. Αριθ. 251 τομ. Γ '] Διονύσιος Παπαρρούσης , 1817 , (= 1838). Δ. Πλωμαρίτης , εκ Πλωμαρίου Λέσβου, μετά το 1817. Τριαντάφυλλος , 1819 Λουκάς , - 1830.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.