ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Ελληνομουσείο Μαρικούτσης
Μαρικούτση.
1780 , μετατροπή της Μονής Μαρικούτσης σε Ελληνομουσείο.
Αλέξανδρος Υψηλάντης
Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης οικοδόμησε οικήματα για αίθουσες διδασκάλειας και δωμάτια προς κατοικία δασκάλων και μαθητών, αλλά επαύθει από ηγεμόνας και δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει την επιθυμία του [ Αθανασίου Κομνηνού, Υψηλάντου , τα μέτά την άλωσιν, σ.624 και 650].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.