ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολείο Παροικίας Ισβορίου
Ισβόριο
Μέσα του 18ου αιώνα.
Γ.Λαρσινός,1752, εκ Λαρίσης, δάσκαλος φυσικής.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.