ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολείο Μίνα-ελ-Καμ
Μίνα-ελ-Καμ
(1) 6τάξιο μικτό.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.