ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Αβάσου
Αβάσο (επαρχίας Δέρκων)
Υπήρχε το 1819.
Ιάκωβος εκ Χίου [Τ.Ε.,Α΄,45], [Συνοδικό γράμμα του 1819]
Γρηγόριος Ε΄,μητροπολίτης Δέρκων, Δωρεά [Τ.Ε.,Α΄,45]. Την σχολή βοήθησαν με δωρεές κεφαλαίων και άλλοι φιλόμουσοι [Τ.Ε.,Α΄,45].
(1) Η σχολή ιδρύθηκε υπό του μητροπολίτου Γρηγορίου Ε΄.
(1) Ο Γρηγόριος Ε΄ κατά την γ΄ πατριαρχία του κατοχύρωσε την σχολή με σιγίλλιο [Τ.Ε.,Α΄,45], [Γεδεών, ΕΛΚ, σ.85-87], [Στ. Θωμόπουλου, ΔΙΕΕ.1928, σ.52].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.