ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Λιτρών
Λίτραι (Δέρκα)
Στις αρχές του 19ου αιώνα
Ίδρυση από το εισόδημα του αγιάσματος δίπλα στην Μελανδεσία Πύλη του Βυζαντίου [Τ.Ε.,Α΄,45]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.