ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Κοινό σχολείο Καλφά
Καλφά
Η σχολή είχε διδάσκαλο ψάλτη με μισθό 3 λίρες. Επίσης έπαιρνε δώρα τα Χριστούγεννα και το Πάσχα καθώς και τα λεγόμενα Δευτεριάτικα δηλαδή δίσκο με κότες, αυγά, άρτους και μεταξωτά μαντήλια [Τ.Ε.,Α΄,45, σημ.2]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.