ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Ελληνικά σχολεία Γαλατά(1)
Γαλατάς
1793
1806, συνένωσημε την Κοινή σχολή Γαλατά (Θεοφάνης Ελεαβούλκος). 1819, αποκτά την αλληλοδιδακτική μέθοδο. 1851, η σχολή συστηματοποιήθηκε σε αστική.
Παπαζαχαρίας, 1796-1804 Ιερόθεος Φωτιάδης Μαρκόνης, [Τ.Ε.,Α΄,43] Μιχαήλ Φωτιάδης Μαρκόνης, [Τ.Ε.,Α΄,43], [Δημ. Χαβιαρά, Πανοραμίτης, Σάμος 1911, σ.64] Γ. Πιτσίπιος , [Τ.Ε.,Α΄,43] Πελοπίδας, [Τ.Ε.,Α΄,43], [Παρανίκας, Σχεδιάσματα, σ.33]
Η σχολή ιδρύθηκε με τη συνδρομή των 4 ναών του Γαλατά [Τ.Ε.,Α΄,43]
(1) Δεν είναι σαφές εάν το ελληνικό σχολείο και το κοινό σχολείο συνιστούν μία σχολή ή διαφορετικές σχολές. Εδώ καταγράφηκαν ως διαφορετικές σχολές.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.