ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Κοινό σχολείο Γαλατά (Θεοφάνης Ελεαβούλκος)
Μονή Χρυσοπηγής-Γαλατάς
Στο διάστημα 1543-1551
Θεοφάνης Ελεαβούλκος [Τ.Ε.,Α΄,42], [Γεδεών, ΧΠΑ, σ.45-50, 81-82], ["Εκκλησίαις Ορθοδόξων", φυλ.α΄,σ.32]
1630, επανίδρυση από τον Μελέτιο Συρίγο (†1664), [Τ.Ε.,Α΄,42] 1660, η σχολή πυρπολήθηκε. 1769, η σχολή απαντάται. 1806, συνένωση με την Ελληνική σχολή Γαλατά.
Μελέτιος Συρίγος, 1630
Λειτουργούσε στην Μονή Χρυσοπηγής, [Τ.Ε.,Α΄,42], [Γεδεών, "Ορθοδόξων Εκκλησίαις", φυλ.α΄, σ.32], [Γεδεών, ΧΠΑ, σ.45-51, 81-82]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.