ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Αγίας Βαρβάρας
Αγία Βαρβάρα (Καλαβρύτων)
Τέλη 18ου αιώνα
Νικηφόρος Παμπουκής, μετά το 1795 [Τ.Ε.,Α΄,369]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.