ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Κοινό σχολείο Γερακίου
Γεράκιον
Πριν το 1823 [Τ.Ε.,Α΄,369]
Υπάρχουν δύο διδάσκαλοι

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.