ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Χαλκιανίκων
Χαλκιάνικα (Καλαβρύτων)
Τέλη 18ου αιώνα
Νικηφόρος Παμπούκης, 1795 [Τ.Ε.,Α΄,369]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.