ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Κόνιτσας
Κόνιτσα
Στα τέλη του 18ου αιώνα.
Η σχολή κλείνει κατά την πολιορκία του Αλή Πασά. 1828, επανιδρύεται (ανιδρύεται)
Γεώργιος Μόστρας Κοσμάς Θεσπρωτός, 1828-1832

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.