ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Ελληνικό σχολείο Δολιανών.
Δολιανά.
Στις αρχές του 19ου αιώνα.
Η σχολή κλείνει κατά την επανάσταση.
Θεοχάρης από το Κουκούλι1,1833- .
Από το 1830 διδάσκονταν τα Ιταλικά.
(1)Σώζεται το συμβόλαιο πρόσληψης του Θεοχάρη [Τ.Ε,Α',179].
Οι Δολιανίτες συνέχιζαν τις σπουδές τους στα πανεπιστήμια της Πίζας και της Μπολώνια [Τ.Ε,Α',178].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.