ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Σκαμνελίου
Σκαμνέλι
Μετά το 1830
Ίδρυση της σχολής από εισοδήματα της Μονής Κοτσικά [Τ.Ε., Α΄, 178].
Σχετικά με τη σχολή βλέπε: [Ευαγγέλου Ι. Σαβράμη, συμβολαί εις την εκκλησιαστικήν ιστορία Ιωαννίνων, ΗΧ, 1932, σ. 169-172]. Στην ίδρυση της σχολής ίσως να βοήθησαν και οι ενέργειες του Χαραλάμπου Μελά εκ Σκαμνελίου [Τ.Ε., Α΄, 178]. Μητροπολιτική παρέμβαση [Τ.Ε., Α΄, 178].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.