ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Φιλιππουπόλεως
Φιλιππούπολη.
1 Κατά τον 15ο αιώνα.
1820, μεταρρύθμιση της σχολής. Η σχολή κλείνει με την επανάσταση. 1828, επαναλειτουργία της σχολής. 1845, καίγεται η σχολή.
Κωνσταντίνος Οικονόμου,1790-1819 [Τ.Ε, Α΄,79]. Αντώνιος Παπαγεωργίου,17722, υποδιευθυντής ( υποδιευθυντής του Κωνσταντίνου Οικονόμου).
Σπαντωνάκης, 1692-1711 [Τ.Ε, Α΄,78],[Γ. Τσουκαλά, ιστορικογεωγραφική περιγραφή της επαρχείας Φιλιππουπόλεως, Βιέννη1851, σ.41, σημ.λγ΄]. Ανδρόνικος (ρήτορας) [Τ.Ε, Α΄,78], [Σάθας, στο σύγγραμμα για τον Ιερεμία Β΄ τον Τρανό, Αθ.1870], [Αριστείδη Σκορδέλη, «εισαγωγή εις τα Πρακτικά του Ελληνικού σχολείου Στενημάχου», Θρακικά Α΄,σ.350-362]. Λεονταράκης Αρτηνός, 1736-1738, 200 γρόσια ετησίως, [ σύμφωνα με κώδικα μητροπόλεως,σ.131] ή 1726-1738,[σύμφωνα Αθ. Παπαδόπουλο Κεραμεύ, ΕΦ.1908, σ.193], [Τ.Ε, Α΄,78, σημ.4]. Ιωάννης Παπακωνσταντίνου [Τ.Ε, Α΄,79], [ κατάλογος συνδρομητών της επιτομής της Γενικής Ιστορίας που μεταφράστηκε από τα Γαλλικά από τον Λάμπρο Αντωνιάδη και εκδόθηκε από το πατριαρχικό τυπογραφείο, Κων/πολις, 1808]. Μιχαήλ Αναστάσης [Τ.Ε, Α΄,79], [κατάλογος συνδρομητών της επιτομής της Γενικής Ιστορίας που μεταφράστηκε από τα Γαλλικά από τον Λάμπρο Αντωνιάδη και εκδόθηκε από το πατριαρχικό τυπογραφείο, Κων/πολις, 1808]. Ευγένιος (μοναχός)3 υποδιδάσκαλος του Κωνσταντίνου Οικονόμου, [Τ.Ε, Α΄,79], [Κ. Μυρτίλος Αποστολίδης, «Θρακικά»,Γ΄, σ.22, 1932]. Κ. Τριαντάφυλλος(ή Ευγένιος Καραβίας), υποδιδάσκαλος του Κωνσταντίνου Οικονόμου. Ευγένιος3, πρώην μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως, 1808. Ιωάννης Σιλιμίνσκης, 1828-1831, [Τ.Ε, Α΄,80], [χειρόγραφο Εθνικής βιβλιοθήκης, υπ’αριθμόν, 1222-1228]. Γ.Τσουκαλάς, 1832-1836 , [Τ.Ε, Α΄, 80]. Παναγιώτης Δημητριάδης, 1836-1838. Αδάμος Τζαπέκος, 1838-1845.
μητροπολίτης Παΐσιος, Δωρεά βιβλιοθήκης [Τ.Ε, Α΄, 80].
(1) Ο Ευαγγελίδης τοποθετεί χρονικά την ίδρυση κατά τον 15ο αιώνα, εξαιτίας της ανάπτυξης της πόλης. Επειδή όμως το 1860 οι Βούλγαροι κατάστρεψαν τα αρχεία της μητρόπολης, δεν γνωρίζουμε τους πρώτους διδασκάλους ούτε την ακριβή χρονολογία ίδρυσης. Όπως σημειώνει ο Ευαγγελίδης, εικάζεται ότι ο Σπαντωνάκης ήταν ο πρώτος διδάσκαλος. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την εύρεση της ακριβούς χρονολογίας ίδρυσης.[Τ.Ε, Α΄,78]. (2) Μάλλον πρόκειται για λάθος είτε του ίδιου του Ευαγγελίδη είτε τυπογραφικό. Δεν συμβιβάζεται χρονικά ο Παπαγεωργίου να είναι υποδιευθυντής της σχολής το 1772 και συγχρόνως να είναι υποδιευθυντής επί σχολαρχίας Οικονόμου. Το πιο πιθανό είναι η χρονολογία να είναι1792 και ίσως όντως να πρόκειται για απλό τυπογραφικό λάθος. (3) Μάλλον πρόκειται για τον ίδιο Ευγένιο αφού ο Ευγένιος (μοναχός) χειροτονήθηκε το1807 μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως χωρίς όμως να αναλάβει τον θρόνο εξαιτίας διαμαχών. Εδώ καταγράφονται ως ξεχωριστοί διδάσκαλοι.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.