ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Προκαταρκτική σχολή.
Φιλιππούπολη.
1834 [Τ.Ε, Α΄, 80, σημ.1]
Ιωάννης Μουσικός [Τ.Ε, Α΄, 80, σημ.1] Γεώργιος Η. Κωνσταντίνου [Τ.Ε, Α΄, 80, σημ.1] Π.Κ. Αγαπητός Κώος [Τ.Ε, Α΄, 80, σημ.1].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.