ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Φιλλιπουπόλεως (Ιωαννίκιος, μητροπολίτης Φιλλιπουπόλεως).
Φιλλιπούπολη.
μεταξύ 1809-1817
Μητροπολίτης Φιλλιπουπόλεως Ιωαννίκiος ο από Ελασσώνος.
Ιωαννίκιος, μητροπολίτης Φιλλιπουπόλεως. Γεώργιος Κυζικηνός, ιατροφιλόσοφος, δίδασκε και Ιταλικά, [Τ.Ε, Α΄, 79], [Ηλίας Τανταλίδης, στον βίο του Στέφανου Καραθεοδωρή, σ.35]. Στέφανος. Σαράντης Αρχιγένης.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.