ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ολοκληρωτικός λογισμός

η μέθοδος προσδιορισμού των ολοκλήρων (ολοκληρωμάτων), δοθέντων των απειροστών. Καλείται και αντίστροφος μέθοδος.

205