ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ολόκληρον ημίτονον

το ημίτονο τόξου ίσου με 90 μοίρες. Τότε το ημίτονο παίρνει τη μεγαλύτερη τιμή του και είναι ίσο με την ημιδιάμετρο.

29