ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

αλικόν οξύ πνεύμα

αέρας του οποίου η βάση παραμένει ακόμη άγνωστη, γιατί είναι τόσο δυνατά αυτό ενωμένο με το οξυγόνο, ώστε δύ­σκολα χωρίζεται από αυτό. Οι παλαιοί το ονόμαζαν αέρα οξύ θαλάσσιο. Παρα­σκευάζεται από αλική σόδα (κοινό άλας, λίγο υγρό) και θειικό οξύ. Έχει συγένεια με το ύδωρ, το αλκοόλ, τον θειικό αιθέρα, τα έλαια. Διαλύει τον πάγο λόγω της συγένειάς του με το οξυγόνο. Διαλύει τα μέταλα. Είναι ενάντιο στην αναπνοή και την καύση. Θεωρείται καλό μέσο για τον καθαρισμό του αέρα των νοσοκομεί­ων και δεσμωτηρίων, μετά τον οποίο όμως πρέπει να ακολουθεί καλός αερισμός του χώρου. (σημ.: υδροχλωρικό οξύ.)

312