ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

αλκοόλ

πτητικό ρευστό πνεύμα που το αποκαλούμε κοινώς πνεύμα οίνου ή σπίριτον και οι χημικοί με το αραβικό όνομα ελ-κοχούλ (alcohol). Αποτελεί το κυρίως αποτέλεσμα της οινώδους ζυμώσεως και παράγεται ως εξής: τα οινώδη ποτά συνίστανται από ένα άλας, το τάρταρον, απαραίτητο για την οινώδη ζύμωση, από μια ρητινώδη ιξώδη ύλη, που δίνει χρώμα και γεύση και στο μέγιστο μέρος από το πτητικό πνεύμα. Όταν είναι αμιγές, είναι άχρωμο, διαυγές, με καυστική γεύση και οσμή, κατά το 1/3 ελαφρότερο του ύδατος (ειδική βαρύτητα), ανάβει εύκολα στον ελεύθερο αέρα, καίει χωρίς καπνό με κυανή φλόγα. Αν κρατηθεί στο χέρι εξατμίζεται. Δεν κρυσταλώνεται σε κανένα γνωστό βαθμό ψύχους, ενώνεται με το ύδωρ, έχει συγένεια και με άλα σώματα, ενώ με το οξύ του θείου σχηματίζει βιτριολικό αιθέρα ή βιτριολική νάφθα, με του νίτρου νιτρική, με του όξους οξώδη νάφθα. Εις τον αθάνατον Λαβοαζιέρον χρωστά η ιστορία της φυσικής αιώνιο έπαινο, γιατί αυτός πρώτος έδειξε ότι 200 λίτρα οινώδους πνεύματος καιόμενα δίδουν 116 λίτρα καθαρού ύδατος.

660-662