ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

άλγεβρα ή ανάλυσις

είναι μέθοδος μέσω της οποίας δοθέντων κά­ποιων όρων προσδιορίζονται τα ζητούμενα.

3