ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

άλγεβρα ή αριθμητική καρτεσιανή ή αριθμητική ειδική

ο κλά­δος της αναλύσεως που ασχολείται με προσδιορισμένες ποσότητες. Η ονομασία καρτεσιανή οφείλεται στον Καρτέσιο, τον εισηγητή αυτής. Η ονομασία ειδική οφείλεται στο ότι χρησιμοποιεί τα γράμματα ως μέσον συμβολισμού και για το λό­γο αυτό θα μπορούσε να ονομαστεί και αριθμητική συμβολική, γιατί με γράμματα και σημεία δηλώνει τα πράγματα. Το χαρακτηριστικό αυτό, να χρησιμοποιούνται τα γράμματα ως αριθμοί, ενυπήρχε και στην Αριθμητική του Διοφάντου. (σημ.: γραμμική άλγεβρα.)

3