ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

άλγεβρα

είναι η επιστήμη που ασχολείται με την εύρεση της αριθμητικής τιμής των α λγεβρικώς συμβολιζόμενων (μεταβλητών) με τις δικές της αρχές. (σημ.: άλγεβρα.)


47