ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

Άρκτος μείζων

λέγεται και μείζων άμαξα, στα ιταλικά orsamag-giore. Συνίσταται από επτά ίσους αστέρες, δευτέρου μεγέθους. Αυτή είναι φανερή ακόμη και στους αδαείς και ποτέ δεν δύει. Η ευθεία γραμμή που συνδέει τους δύο οπίσθιους τροχούς της καταλήγει σε έναν αστέρα ίσο σχεδόν με τους τροχούς, που στο μεσουράνημά του βρίσκεται μεταξύ του κατά κορυφήν σημείου (ζενίθ) και του ορίζοντος. Αυτός είναι ο πολικός αστέρας, δευτέρου μεγέθους, που ανήκει στην Ελάσσονα Άρκτο. Ο πολικός αστέρας διατηρεί σταθερή τη θέση του και οι γειτο­νικοί αστέρες περιστρέφονται γύρω από αυτόν. (σημ.: Μεγάλη Άρκτος.)

7-8