ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

αρμονική πρόοδος

σειρά ποσοτήτων (αριθμών), που είναι αρμο-νικώς ανάλογοι.

610