ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

Άρκτος ελάσσων

λέγεται και κυνόσουρα. Συνίσταται από επτά αστέρες. Σε αυτήν ανήκει ο Πολικός Αστήρ, ο πλησιέστερος στο βόρειο πόλο, ο οποίος πλησιάζει προς αυτόν (τον αρκτικό πόλο) όλο και περισσότερο κάθε έτος. Ο Τύχων ο Βράης παρετήρησε την προσέγιση αυτή. (σημ.: Μικρή Άρκτος.)

8