ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

φυσική

η επιστήμη η οποία εξετάζει τις ιδιότητες και δυ­νάμεις των σωμάτων και εξηγεί τα φαινόμενα που γίνονται στον κόσμο ( πχ ποια η φύση του κεραυνού, του πυρός, του αέρος, του ύδατος, πότε γίνεται η βροχή, το χιόνι, το χαλάζι, ο πάγος ή πώς συμβαίνουν οι εκλείψεις του ηλίου και της σελήνης, τι είναι το ουράνιο τόξο και πού οφείλονται οι σεισμοί της γης).

7