ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

φυσικής ωφέλειαι

φυσικής ωφέλειαι: [φυσική φιλοσοφίαη σπουδή της φυσικής είναι ευχάριστη, γιατί μέσω αυτής γνωρίζουμε τους λόγους και νόμους των αισθητών φαινομένων. Είναι ωφέλιμη είτε γιατί συμβάλει στην τελείωση του νου μας είτε γιατί παρέ­χει ωφέλειες στον κοινό βίο πχ εύρεση και χρήση της μαγνητικής βελόνης, των αστροπαραγωγών / αλεξικεραύνων, των διοπτηρίων / φακών, των μικροσκοπίων και τηλεσκοπίων. Ωφέλειες υπάρχουν επίσης στους τομείς της ιατρικής και οικο­νομίας. Η σπουδή της βοηθά στη διάκριση των ωφέλιμων από τα βλαβερά, στην πρόβλεψη των προς το ζην αναγκαίων. Η φυσική τελειοποιεί τις μηχανικές τέχνες και εμμέσως τις ελευθέριες, παρέχει τα μέσα για αποτελεσματικότερη καλιέργεια της γης, αυξάνει τις γνώσεις μας, διδάσκει αλήθειες, των οποίων η γνώση μας κάνει τελειότερους, προφυλάσσοντάς μας από μωρές προλήψεις και βλαβερές δεισιδαι­μονίες. Τέλος μας βοηθά να γνωρίσουμε την πρόνοια του ανωτάτου όντος και τα ιδιώματά του, κυρίως όμως τη δύναμη, τη σοφία και την αγαθότητά του.

7-8