ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

φυσική φιλοσοφία

κλάδος της φιλοσοφίας. Αντικείμενό της είναι η ουσία, δηλαδή η ύλη θεωρούμενη με όλα τα σχήματα και τις μορφές που βλέπουμε, την οποία και φυσικά σώματα ονομάζουμε, με όλες τις ιδιότητες και τα πάθη τους. Σκοπός της είναι να φέρει σε εντέλεια τις ανθρώπινες γνώσεις, να μας διδάξει να γνωρίσουμε τη φύση, να προσφέρει λογική κατάληψη των πραγμάτων, ανακαλύπτοντας σε μας την αρχή των διαφόρων παθών, ποιοτήτων και αποτελε­σμάτων των αντικειμένων που παριστάνονται στις αισθήσεις μας. Οι καθολικές της ωφέλειες είναι αναρίθμητες.

7-8