ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

φυσική παρασκευή

η συλογή σκευών και οργάνων τα οποία είναι απαραίτητα για την εκτέλεση πειραμάτων.

6