ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

φυσική

ορίζεται ως δευτέρα φιλοσοφία (Αριστοτέλης, ζ, Μεταφ. ια). Κατά τον Αμμώνιο το Φυσιολογικόν είναι το θεωρητικό μέρος της φιλοσοφίας που ασχολείται με τα κάθε είδους αχώριστα της ύλης πράγματα, όπως πραγματικά υπάρχουν και όπως τα φανταζόμαστε. Κατά τον Ανδρόνικο η Φυσική είναι επι­στήμη των περί την φύσιν, είναι το περί αισθητών και υλικών λέγειν. Φυσιολογία είναι το περί φύσεως των χερσαίων, των πτηνών και των θαλασσίων ζώων λέγειν. Φυσιογνωμία είναι η μελέτη των διαθέσεων της ψυχής από τους εξωτερικούς χα­ρακτήρες του ανθρώπου. Αφαίρεσις είναι η εκ της ύλης άρση και διαχώρηση της υλότητος εκ των φαντασμάτων. Κατά το Γεράσιμο (Βλάχο) φυσικός είναι αυτός ο οποίος ασχολείται με τη φύση και τα φυσικά.

249-155