ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ανωτέρα δύναμις ή βιαστική εξουσία

παρά των Γαλ-λιταλών ονομάζεται forcemajeure ή forzamaggiora και σημαίνει προσταγή της εξουσίας ή της ιδίας χώρας με αυτή του προσταζομένου πλοιάρχου ή ξένης, στην οποία ο πλοίαρχος δεν μπορεί να φέρει αντίσταση-αντίρρηση. Στην περίπτωση αυτή ο πλοίαρχος είναι κατά νόμο ελεύθερος από την πληρωμή των ζημιών των εμπορευμάτων έναντι των ιδιοκτητών εμπόρων. (σημ.: ανωτέρα βία.)

86