ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

Άνω Γουίνα

χώρα παραθαλάσσια της Αφρικής, που χωρίζεται από τη Σενεγαμβία με τον ποταμό Λέοντα. Χωρίζεται με βάση τα προϊόντα της σε αιγιαλό πεπέρεος (πιπέρι), ελεφάντων, χρυσού –τόπο που ελέγχεται από τους Ολανδούς, Άγλους, Δανιμάρκους– και ανδραπόδων (δούλων).

206