ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

αξίωμα

γνώση γνώριμη, εναργής και αυτόπιστος καθ’ εαυτήν (αληθής από μόνη της), που χρησιμοποιείται ως αρχή (για την παραγωγή άλων αληθειών, θεωρημάτων, πορισμάτων, κ.λ.π.).

9-10