ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

παραγειότης ηλίου

όταν ο ήλιος βρίσκεται στη μικρότερη από­σταση από τη γη, η θέση αυτή καλείται παράγειος. Την ίδια χρονική στιγμή η γη βρίσκεται στο παρήλιό της.

154