ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

παραιτείν

ο όρος δηλώνει την παραίτηση ενός εμπόρου από την κυριότητα του εμπορεύματος, ώστε να μπορεί να λάβει τα ασφάλιστρα, π.χ. σε περίπτωση ολικής βλάβης του πλοίου, σε περίπτωση πειρατείας, κ.λπ Αυτό δηλώνεται με την κοινή φράση παραιτείν που είναι απόδοση του γερμανικού όρου abandonniren[νομ. όρος Abandon που σημαίνει την εγκατάλειψη πλοίου στον ασφαλιστή του]. (σημ.: παραίτηση από κυριότητα.)

176-177