ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

αδάμας

άνθρακας στην καθαρότατη κατάστασή του. Εί­ναι σώμα εμπρήσιμο. Η ιδιότητά του να θλα το φως δεν είναι ανάλογη με την πυ­κνότητα του λίθου, όπως παρατήρησε ο Νεύτων αλά πολύ μεγαλύτερη. Βρίσκεται στις Ανατολικές Ινδίες, στη Βρασιλία. 

158-159